Těžké kovy jsou současnou potenciální hrozbou pro lidstvo. Patří sem například rtuť, kadmium, olovo nebo arsen.

Těžké kovy v přírodě nejsou pro smích

Mnoho lidí, kterým záleží na zdraví nás všech, upozorňuje na kontaminaci životního prostředí těžkými kovy. Dostávají se do ovzduší například při spalování paliva v leteckých motorech při velmi vysokých teplotách, a to rozhodně není jediný zdroj znečištění. Problém těžkých kovů v organismu je ten, že mohou být jednou z příčin většiny civilizačních chorob, a že se velmi obtížně dostávají z těla. Můžeme je detoxikovat například Chlorellou nebo Spirulinou, ale je to náročný a zdlouhavý proces.

tužkové baterie

Těžké kovy se do životního prostředí mohou snadno dostat i z odhozených použitých baterií, například z monočlánků typu AA nebo AAA, které všichni dobře znáte z některých elektrických spotřebičů.

Schází nám dostatek kontejnerů na elektro odpad

Na mnoha místech v republice jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Lidé si již zvykli či zvykají třídit plasty, sklo a papír, ale ne všude jsou k dispozici i kontejnery na baterie nebo vyřazené žárovky. Přitom zejména baterií se spotřebuje obrovské množství a mnohé z nich pak končí mezi komunálním odpadem nebo alespoň kovovým odpadem.

odpad baterie

Obce a města by měla na tento problém zaměřit pozornost a začít třídit i tento velmi nebezpečný odpad, tedy alespoň tam, kde se dosud žádné boxy na vyřazené baterie nevyskytují. Tomuto procesu mohou napomáhat i certifikované přepravky na použité baterie schoellerallibert.com, mohou se hodit všem, kdo s bateriemi obchodují v rámci zpracování odpadu, a využívají je k recyklaci a k dalšímu výrobnímu procesu.

Baterie nepatří do komunálního odpadu, jakmile se ocitnou ve spalovnách, do ovzduší se rozptýlí další těžké kovy, a při skládkování zas těžké kovy mohou pronikat do spodních vod a stát se součástí koloběhu vody v přírodě, a tam tedy rozhodně nepatří.