Zdokonalte své chápání vašeho publika a obecenstva, měřte dál než za kliknutí a nalézejte nové způsoby, jak těžit data ke zlepšení efektivity, to všechno jsou cesty, kterými se můžete ubírat a kterými můžete zlepšit váš organický výkon vyhledávání v roce 2019.
 
Zatímco nebývalý technologický pokrok a možnosti očekávají rok 2019, až se objeví na horizontu, možná tento čas může být právě pro vás tím nejvíce vzrušujícím časem, kdy byste měli plánovat pro další rok, hlavně pro vás, kteří se zabývají e-komercí a marketingem to bude jistě rok plný zvratů, změn a nebývalých úspěchů. Zkušenosti zákazníků, umělá inteligence a jisté podrobné sledování, které byly ještě nedávno futuristickým výdobytkem sci-fi novel, jsou nyní naprosto běžné – a dokonce jsou i očekáváné.
 
Google pokračuje v ukusování čím dále většího podílu trhu vyhledávání, neboť přes osmdesát osm procent všech severoamerických konzumentů se obrací k tomuto vyhledávacímu gigantovi, aby jim zodpověděl jejich každou potřebu. A co neustále narůstá, tak je počet požadavků, které byly zadány hlasem, na mobilním zařízení anebo hlasem na mobilních zařízeních.
 
Způsob, jakým konzumenti žádají o informace, se stále mění a mění se také i jejich očekávání toho, co vlastně čekají za výsledky. Celých sedmdesát čtyři procent všech nakupujících hlásí, že jenom požadavky na základě textu jsou nedostatečné pro vyhledání toho produktu, který chtějí. Konzumenti chtějí bohaté, vizuální výsledky a očekávají, že tyto doporučení budou mít daleko větší stupeň personalizace a přiblížení jejich potřebám, stejně tak, jako zkušenost s umělou inteligencí vytváří úplně nové formáty vyhledávání a nejrůznější nové kanály pro vyhledávání.
 
SEO je opět odvážný nový svět. Kam byste měli upnout váš zrak a opravdu se soustředit, abyste získali co možná nejlepší výkon organického vyhledávání v roce 2019?

Organické vyhledávání je klíčovým komponentem k našemu chápání zkušenosti konzumenta

Dnes je cesta, kterou musí zákazník ujít ještě před tím, než nakoupí, jedinečná pro každého z jednotlivých zákazníků a nelze na ni aplikovat generalizovaný postup, ale stále jsou tu jisté trendy, které můžeme v pátracím chování konzumenta objevit a využít.
 
Konzumenti nehledají jenom nějakou identifikaci produktu nebo služby, který by uspokojil jejich potřebu – používají hledání, aby se něco nového dozvěděli či dozvěděli se úplně vše o tom, jakou zkušenost mohou s takovým výrobkem či službou vytvořit. Například vyhledávání na mobilních zařízeních, kde konzumenti vyhledávají výraz „čekací doba“ narostl až o sto dvacet procent. (Google data, U.S., Jan.-June 2015 vs. Jan-June 2017). Hledající chtějí znát, kdy má daný podnik nebo podnikatel otevřeno, jak se k němu dostanou, jak to vypadá uvnitř a navenek, jaké služby poskytuje, jestli by měli dávat dýško a daleko víc a víc informací.
 
S tímto neustále rostoucím užíváním internetu a konstantním propojením přichází celá řada nových možností pro marketéry, kdy se mohou dostat do styku s konzumenty, a v daleko smysluplnějších způsobech, než tomu kdy bylo dřív. Úmysl hledajícího úplně předělal celé marketingové hrdlo a, jak to ostatně řekl Google, žádné dvě cesty nákupu dvou zákazníků nejsou přesně podobné. V jejich nedávné analýze tisíců dat procházení hledajících, Google výzkumníci objevili, že:

  • Konzumenti zužují a rozšiřují jejich rozhodování v naprosto jedinečných a nepředvídatelných momentech
  • Někteří konzumenti prohledávají značky až příliš fanaticky ještě před tím, než u ní koupí a jsou schopni vyčerpávajíce prohledávat každý možný aspekt přítomnosti konkurenta on-line, aby našli skutečně toho pravého, který vyčnívá nad ostatními.
  • Hledání může pokračovat i dlouho poté, co bylo nakoupeno, protože konzumenti hledají, jak by mohli optimalizovat jejich zkušenost s nějakou službou nebo dalším produktem.
  • Hledající se stávají čím dál více orientováni na podrobnosti a každý fakt (i každý další pokus jej ověřit) generuje nové příležitosti pro značky zachytit se a zkontaktovat se s potencionálním zákazníkem.

 
Hledání bývalo velmi dobrou příležitostí přesunout konzumenty od jednoho bodu k druhému na striktně lineární ose. Dnes, hledaní je jakousi oboustrannou komunikací (kanálem komunikace), který provází chápání značky, jak vlastně uspokojit potřeby jeho vlastního trhu, od marketingu po určité operace, zákaznický servis, loajalitu a ještě dál.
 
Integrace funkcí hledání, které jsou poháněné umělou inteligencí, dovoluje značkám, aby dosáhly ke konzumentům v daleko podrobnějších, smysluplnějších způsobech a cestách, což jistě poskytuje velkou výhodu pro všechny, kteří se zajímají o své zákazníky a snaží se jim nabídnout co možná nejširší možnou škálu kvalitních služeb – nyní mohou svou nabídku propagovat na daleko více místech, než kdy dříve a hlavně daleko více způsoby, než kdy dříve.
 

Dříve tohoto roku jsme zjistili, že šedesát procent veškerých podnikových marketérů plánuje používat umělou inteligenci v jejich obsahovém marketingu. Mezi těmi marketéry, kteří již umělou inteligenci používají aktivně, třicet jedna procent sdělilo, že jim to dalo daleko lepší chápání jejich zákazníků a dvacet sedm procent marketérů sdělilo, že jim to přineslo daleko více produktivity a časových úspor než dříve. Umělá inteligence tak neslouží jenom zákazníkům k daleko efektivnějšímu prohledávání internetu, zboží a služeb, je také velmi dobrým analytickým, data-sběračským nástrojem, který může zastat spoustu rutinní práce a ušetřit tak marketérům čas, který mohou vložit do daleko přínosnějších aktivit.
 
Sám Google používá RankBrain technologii k pochopení obsahu lépe, než když daný obsah jednoduše prochází, za účelem toho, aby daleko lépe uspokojil potřeby hledajících, kteří podnikají daleko více hledaní, která jsou čím dál více komplexní a unikátní.
 
I když někteří konzumenti hledají daleko častěji než ostatní, nemusí to znamenat, že kopou hlouběji do výsledků, než ti ostatní. Hledající očekávají, že jim umělá inteligence Google ulehčí od těžkých vah a probere se za ně výsledky, aby našla tu úplně nejlepší odpověď na jejich požadavek. Výsledkem je to, že pokud se pokusí o naprosto rozdílný požadavek a hledají daleko častěji, aby mohli porovnat výsledky a řešení, hned první výsledek vyhledávání Google stále dostane dvacet osm procent veškerých kliknutí (respektive pozice dvě a tři dostávají zhruba třináct a devět procent ze všech kliknutí).
 
Je stále více a více důležitější než kdy dřív, aby váš obsah byl objevitelný a správně označen a nastaven pro vyhledávání poháněné umělou inteligencí. Je tak velice důležité, aby vaše stránka a také vaše SEO bylo připraveno na tuto novou éru, do které on-line marketing vstupuje v tomto nadcházejícím roce.
 

Tipy pro nejlepší výkon vyhledávání pro rok 2019.

Se zkušeností zákazníků a také neustále rostoucí výhodou funkcí vyhledávání poháněných umělou inteligencí jako čerstvými poznatky se nyní pojďme podívat hned na několik oblastí zaměření marketérů, zatímco se pomalu budeme pouštět do nových on-line dobrodružství v roce 2019.
 
Zdokonalte vaše chápání obecenstva a jednotlivých osobností
 
Osobnosti vám dávají jistý rámec, ze kterého můžete odvodit, vytvořit, optimalizovat, distribuovat a propagovat obsah daleko vhodnější k jistému přesvědčování vašich nejkýženějších zákazníků a nakupujících. Není to vůbec nový koncept, ale takový, který se stal jak komplexním, tak neustále více důležitějším, neboť nákupní cesta zákazníka se neustále vyvíjí a mění tvar. Greg Stirling nám sdílel několik super rad o osobnostech přímo. Od individuálních osobností se totiž můžete velice dobře „odpíchnout“ a sestavit tak daleko lepší a ucelenější rámec, který může sloužit k zachycení více zákazníků, neboť jim nabídne vše, co hledají.
 
Snažte se pochopit vaše zákazníky v minutových drobnostech
 
S tolika širokými skupinami nejrůznějších typů obecenstev po ruce nyní můžete začít získávat daleko podrobnější a skutečně personalizovaných zkušeností. Jaké jsou potřeby těchto nakupujících a co vlastně chtějí? Jak vlastně konzumují média? V jakém stádiu jejich cesty za nákupem bude personalizace obsahu daleko užitečnější a nápomocnější? Mluvili jsme o zmapování obsahu pro jednotlivá stádia úmyslu a personalizování zkušeností zákazníka daleko více efektivněji v našich předchozích článcích. Nebo se také můžete podívat. Je důležité poznat, kdy bude vaše snaha odměněna co možná nejvíce a kdy je zase lepší vložit snahu do jiných oblastí.
 
Používejte umělou inteligenci a strojové učení k těžbě dat, zlepšení efektivity a také rozsahu
 
Tohle už dlouho není žádné futuristické sci-fi, ale každodenní realita a mainstream. Masivní obsah dat, produkovaných všemi těmito interakcemi konzumentů jsou naprosto bezesmyslné pouze s analýzou a nějakou aktivací. Velké a dynamické skupiny dat vám umožňují identifikovat jisté vzorce v reálném čase, což bude pohánět daleko větší pochopení některých změn v základě konzumentů, kompetitivním prostředí a také na vašem trhu jako celku. Umělá inteligence a strojní učení znamená, že těžba dat není jenom automatizace jistých neustále se opakujících úkonů v oblasti sběru dat, ale je to také o tom, že váš software nyní může činit jistá chytrá doporučení pro zlepšení výkonu. Což vám může velice usnadnit práci a je to přesně o tom, co jsme pojmenovávali výše, když jsme zmiňovali, že umělá inteligence a strojové učení mohou sloužit jako časová úspora, ale i jako velmi užitečný nástroj.
 
Měřte dál než za kliknutí
 
Běžte daleko dál s vaším měřením než za data hodnocení a kliknutí s opravdu mnohonásobným kanálovým a mezioborovým měřením. Obrat, zisk a přičtení jednotlivým oblastem jsou bezpochyby kritické nejen proto, že dokáží udržet multimediální týmy kompetitivními a motivovanými pokračovat dál ve vaší SEO strategii. Zajištěním toho, že budou mít správné zdroje a rozpočet k provedení je imperativ, a to vše závisí na vaší komunikativnosti (velké i malé) s C-suite.
 
Seznamujte s vašimi SEO snahami a společně oslavte všechny úspěchy
 
Operujeme v úplné nové době odpovědnosti, díky těm masivním datům, o kterých jsme se bavili dříve. CMO jsou nyní zodpovědní za každý cent útraty, ať už je to vně marketing nebo doporučení nějakého jiného leadera společnosti pro podporu marketingových iniciativ. Dnes jste právě tak odpovědni za vaši zkušenost zákazníka jako ti členové týmu v předních liniích, kteří se zabývají přímo individuálními zákazníky. Oslavte každý úspěch a často a seznamujte všechny s vašimi změnami, které se musí stát, tak, jak se vaše SEO strategie neustále vyvíjí.
 
Rok 2019 bude bohatý na SEO příležitosti pro marketéry, kteří jsou plně oddáni zkušenosti zákazníka a jsou znalí v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Můžete se dozvědět daleko více, aby vám to pomohlo připravit se, ve studii pro rok 2018 „Budoucnost marketingu a umělé inteligence“ (nutná registrace.)